CENÍK

Půjčovné na rok

dospělí 25 Kč

děti, studenti, důchodci, ZTP     15 Kč


Ztráta či poškození dokumentu

poškození čárového kódu 20 Kč

poškození knihy 50 Kč

ztráta knihy/časopisu cena dokumentu + 30Kč

Upomínky

1. upomínka 20 Kč

2. upomínka 40 Kč

3. upomínka 60 Kč

upomínací dopis 80 Kč