HISTORIE KNIHOVNY

Dohledat historické záznamy vzniku knihovny je poměrně nelehký úkol. V kronikách obce Zlechov není o knihovně, v době kdy měla vzniknout, ani zmínka.  Z útžkovitých zpráv je patrné, že díky spolkovému zákonu (1867) vznikla ve Zlechově roku 1870 Občanská beseda. Ta se roku 1896 přeměnila na Čtenářský spolek.

Členové spolku se snažili v místních občanech rozvíjet vlastenecké vzdělávání. K tomu mělo sloužit půjčování českých knih, konání odborných a výchovných přednášek, výletů po místních pamětihodnostech apod. Knihovna Čtenářského spolku se po roce 1919 stala základem obecní knihovny, kterou ještě doplňovala školní knihovna s oddělením pro žáky a učitele.

Po roce 1945 byla místní knihovna umístěna v prostorách MNV (Místní národní výbor, č.p. 106) a staral se o ni vždy někdo z učitelského sboru. Později byla knihovna umístěna do budovy základní školy. Knihovna tehdy měla přes 1 000 svazků. Půjčovalo se jednou týdně a poplatek za vypůjčené knihy činil 20 haléřů.

V letech 1980 až 1996 sídlila Místní lidová knihovna Zlechov v menší budově vedle základní školy, která původně měla sloužit jako zázemí pro školní družinu (nyní je zde hřiště s průlezkami a altán). Budova byla však ke konci 90. let v havarijním stavu, a tak se knihovna stěhovala do nově zrekonstruovaných sklepních prostor základní školy. Bohužel i tyto prostory knihám nesvědčily, na zázemí pro čtenáře či knihovnici nebyl prostor. Proto, když se na obecním úřadě uvolnily prostory, stěhovala se knihovna v roce 2007 právě tam.

V roce 2002 se knihovna stala součástí okresní knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Systém půjčování knih čekala změna. Každá kniha dostala své elektronické číslo. O několik let později se tak začaly knihy a jiná média půjčovat přes knihovnický systém REKS (regionální katalogizační systém).

Jak bylo zmíněno výše, o knihovny se vždy staral někdo z členů peagogické sboru při škole. Dá se předpokládat, že jedním z knihovníků byl také Bedřich Beneš Buchlovan. Bohužel, žádná konkrétní zmínka o knihovníkovi není v kronikách zachycena.

Víme však, že se o knihovnu starala od roku 1961, paní učitelka a bývalá ředitelka školy Františka Gabrielová. V roce 1996 zajišťovala přestěhování knihovny z budovy "u školy" do nově zrekonstruovaného suterénu základní školy. Knihovnu vedla do roku 2007, tedy úctyhodných 46 let!

V roce 2007 převzala funkci knihovnice paní Jaroslava Buchtíková. Během vykonávání této funkce ji (opět) čekalo stěhování knihovny z budovy základní školy na místní obecní úřad. V pozici knihovnice setrvala paní Buchtíková do října roku 2011.

V současnosti vede knihovnu paní Petra Zemancová.


Knihovna má asi 3 900 svazků. Najdeme mezi nimi knihy pro děti, mládež i dospělé čtenáře. Zastoupena je literatura naučná i beletrie, stejně jako časopisy a jiná média.

Je vybavena moderními technologiemi - dataprojektorem a promítacím plátnem, Wi-Fi připojením a tiskárnou.

Místní knihovna Zlechov, Zlechov 540, 687 10
Všechna práva vyhrazena 2021 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!